Keurmerken en certificaten

Home » Keurmerken en certificaten

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor ons zeer belangrijk. Wij werken graag mee aan een beter milieu en willen graag op een verantwoorde manier ondernemen. Dit betekent dat wij ook veel aandacht besteden aan onze bedrijfsvoering, veiligheid en de kwaliteit van onze werkprocessen.

MRF-Keurmerk

Wij zijn lid van de Metaal Recycling Federatie (MRF) en zijn in het bezit van het MRF-Keurmerk. Daarmee is vastgesteld dat wij werken aan een duurzame bedrijfsvoering, met (toetsbare) zorg voor veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. Jaarlijks wordt door onafhankelijke, externe deskundigen bekeken of de leden van de MRF nog aan de Keurmerk-eisen voldoet. Het is dus ook voor Koster Metalen jaarlijks ‘examen doen’.

Inzamelaar van Afvalstoffen

Ingevolge beschikking van de minister van VROM is Koster Metalen op de lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB) vermeld. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

Certificering

Wij beschikken over een managementsysteem voor het realiseren van veiligheidsbeheersing conform richtlijnen voor het recyclen van schroot en metalen.

Alle werfmedewerkers beschikken over een VCA certificaat.

BHV

Wij beschikken over een aantal medewerkers, welke over het BHV-certificaat beschikken.

PFSO

Koster Metalen beschikt over een eigen Port Facility en heeft enkele medewerkers in dienst die PFSO gecertificeerd zijn, zij zijn belast met het houden van toezicht op het naleven van de gestelde de beveiligingsmaatregelen. De PFSO fungeert tevens als liaison tussen de CSO en de SSO aan boord van schepen.

 

BHV keurmerk  mrf keurmerk niwo keurmerk