Acceptatiebeleid

Home » Acceptatiebeleid

Voor het vervoeren, inzamelen, verhandelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in Nederland is vermelding op de VIHB-lijst verplicht. Bedrijven worden op de lijst vermeld, als zij aan alle vereisten voor registratie voldoen. Dat houdt ook voor de klant in dat men zaken doet met een afnemer die aan alle eisen voldoet.

De volgende producten worden geaccepteerd/geweigerd:

 

Accu’s Accepteren
Emulsies Aanhangend, anders weigeren
Grondresten Aanhangend, anders weigeren
Vaten (leeg en schoon) Accepteren
Remtrommels/materialen Accepteren, mits asbestvrij
Tanks (bovengronds) Schoon, gasvrij, mangat geopend
Smeermiddelen Sporen, anders weigeren
Bitumen aangehecht Vuilaftrek toepassen
Hout aangehecht Vuilaftrek toepassen
Papier/karton aangehecht Vuilaftrek toepassen
Isolatie houdende voorwerpen aangehecht Vuilaftrek toepassen
Puin/beton Weigeren
Glasresten Weigeren
Batterijen Weigeren
Gasflessen Weigeren
Kunststoffen Weigeren
Olie Weigeren
Transformatoren/schakelapparatuur met olie Weigeren
Vetten Weigeren
Zandresten Weigeren
Asbest Weigeren
Explosieven Weigeren
Gesloten lichamen (bij onbekende inhoud) Weigeren
Koelkasten/diepvriezen Weigeren
Radioactief materiaal Weigeren, melden bij instanties
Verfblikken met inhoud (vast/vloeibaar) Weigeren, is gevaarlijk afval
Vaten (verontreinigd) Weigeren, is veelal gevaarlijk afval
(Auto)-banden Weigeren/kosten doorberekenen
 
Wanneer de volgende producten toch worden gelost, dan zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

• Banden p/st: 15 Euro

• Vrachtwagen banden p/st: 75 Euro

• Gasflessen 50 Euro